Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę
Prezydent Miasta Inowrocławia, zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. o godzinie 16.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ulicy Jana Kilińskiego i będzie ostatecznym pods

Spotkanie konsultacyjne

23 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ul. Jana Kilińskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie Inowrocławia. 

Przedmiotem spotkania był pierwszy etap partycypacji społecznej:
  • przedstawienie wyznaczonego obszaru rewitalizacji,
  • przekazanie wiedzy z zakresu procesów rewitalizacyjnych pozwalającej zrozumieć ideę przedsięwzięcia oraz zasady i podstawy prawne funkcjonujące w jej ramach.

Prezentacja ze spotkania

W późniejszym terminie odbędą się pogłębione konsultacje społeczne dla mieszkańców wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Ich celem jest dalsze rozwijanie dialogu i współpracy z mieszkańcami wyznaczonych obszarów poprzez zbieranie propozycji planowanych przedsięwzięć, przeciwdziałających negatywnym zjawiskom społecznym występującym na tych obszarach i ich wykorzystaniu przy podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji odpowiednich działań oraz opinii nt. zgłoszonych przez mieszkańców projektów.