Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę
Prezydent Miasta Inowrocławia, zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. o godzinie 16.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ulicy Jana Kilińskiego i będzie ostatecznym pods

Masz pomysł - zgłoś Swój projekt

Zapraszamy do składania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Projekty można zgłosić (opisać) na specjalnym formularzu, który należy przesłać w terminie do dnia 10 marca 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@inowroclaw.pl lub bezpośrednio do Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, 88-100 Inowrocław, pokój nr 2.

Należy pamiętać, że samo zgłoszenie projektu do programu rewitalizacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Zapisanie projektu w programie rewitalizacji będzie dodatkowo premiowane przy składaniu dokumentacji aplikacyjnej do konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.