Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Prezydent Miasta Inowrocławia, zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. o godzinie 16.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ulicy Jana Kilińskiego i będzie ostatecznym pods
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem k
Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Informujemy, że zostały zakończone konsultacje społeczne aktualizacji ?Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ino

Informacja o wynikach z konsultacji projektu aktualizacji LPR

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia.
Informujemy, że zostały zakończone konsultacje społeczne aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022”, które przeprowadzono w terminie od 9  do 22 lipca 2019 r. Uwagi do projektu można było wnosić drogą elektroniczną i w formie papierowej. W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne formularze, uwagi czy wnioski.

W załączniku przedstawiamy informację podsumowującą konsultacje aktualizacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.

1.Informacja o wynikach konsultacji

2.Projekt programu rewitalizacji - aktualizacja z wynikami konsultacji