Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę

Co to jest rewitalizacja?

Wszystko co powinniście wiedzieć na temat rewitalizacji

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Każdy głos się liczy!

Projekty

Plany i projekty na przyszłą rozbudowę Miasta Inowrocław.

Co już zrobiliśmy?
LPR 2008 - 2015

Projekty zrealizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocław na lata 2008-2015

LPR Miasta Inowrocławia na lata 2016 – 2022

Prezentujemy przebieg prac nad tworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia

Informacje kontaktowe
do nas

Tutaj znajdziecie Państwo dane teleadresowe oraz mapę dojazdu do Urzędu Miasta Inowrocławia

AKTUALNOŚCI

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia

Informujemy, że zostały zakończone konsultacje społeczne „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022”, które przeprowadzono w terminie od ...

Spotkanie konsultacyjne

Prezydent Miasta Inowrocławia zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. o godzinie 16.00 w ...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta Inowrocławia

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji ...

Masz pomysł - zgłoś Swój projekt

Zapraszamy do składania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Projekty można zgłosić (opisać) na specjalnym formularzu, który należy przesłać w terminie do dnia 10 marca 2017 r. pocztą ...

Spotkanie z mieszkańcami obszarów

Pogłębione konsultacje społeczne prowadzone były dla mieszkańców wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji i odbyły się:
- Śródmieście
– 25 stycznia 2017 r. o ...