Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę

Co to jest rewitalizacja?

Wszystko co powinniście wiedzieć na temat rewitalizacji

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Każdy głos się liczy!

Projekty

Plany i projekty na przyszłą rozbudowę Miasta Inowrocław.

Co już zrobiliśmy?
LPR 2008 - 2015

Projekty zrealizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocław na lata 2008-2015

LPR Miasta Inowrocławia na lata 2016 – 2022

Prezentujemy przebieg prac nad tworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia

Informacje kontaktowe
do nas

Tutaj znajdziecie Państwo dane teleadresowe oraz mapę dojazdu do Urzędu Miasta Inowrocławia

AKTUALNOŚCI

Masz pomysł - zgłoś Swój projekt

Zapraszamy do składania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Projekty można zgłosić (opisać) na specjalnym formularzu, który należy przesłać w terminie do dnia 10 marca 2017 r. pocztą ...

Spotkanie z mieszkańcami obszarów

Pogłębione konsultacje społeczne prowadzone były dla mieszkańców wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji i odbyły się:
- Śródmieście
– 25 stycznia 2017 r. o ...

Spotkanie konsultacyjne

23 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ul. Jana Kilińskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. ...

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji M

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia


Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta ...