Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Konsultacje społeczne

Celem konsultacji społecznych jest rozwijanie dialogu z mieszkańcami Miasta Inowrocławia poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w ważnych dla Miasta Inowrocławia sprawach, w tym poprzez informowanie zainteresowanych mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć.

Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia. Głównym powodem aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia ...
więcej

Spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie Inowrocławia

Spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie Inowrocławia
Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie naszego miasta. Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych instytucji do wspólnego działania i budowania programu rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia. Przedmiotem spotkania jest pierwszy ...
więcej

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie Inowrocławia.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie naszego miasta. Ustalenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji to pierwszy krok do dalszych prac nad lokalnym programem rewitalizacji.Zgodnie z wytycznymi gmina decydując się na podjęcie działań rewitalizacyjnych przeprowadza analizę sytuacji społeczno-gospodarczej ...
więcej

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami wyznaczonych obszarów rewitalizacji: Śródmieścia i Mątew.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców wyznaczonych obszarów rewitalizacji w Inowrocławiu: Śródmieścia i Mątew.Pogłębione konsultacje społeczne prowadzone są dla mieszkańców wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji i odbędą się:Śródmieście –25 stycznia 2017 r. o godzinie 16.30, Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha przy ul. Toruńskiej 46-48,Mątwy – dnia 26 ...
więcej

Zaproszenie do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla obszarów objętych rewitalizacją w ramach opracowywanego Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć/projektów, które Państwa zdaniem, mogą przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszego miasta na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i inicjatyw w szeroko rozumianej sferze społecznej, gospodarczej czy przestrzennej.Projekty można zgłosić (opisać) na specjalnym ...
więcej

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji M

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIAo przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta InowrocławiaPrezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia.Konsultacje prowadzone będą od dnia 15 września 2017 ...
więcej
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 - 1
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 - 2
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 - 3