Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Kontakt z nami

herb miasta Inowrocław
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

Pełnomocnik ds. rewitalizacji - pokój nr 38, tel. 52 35 55 319,
Zespół ds. rewitalizacji - pokój nr 14 i  2,  tel. 52 355 54 70, 52 355 53 29
Wydawanie zaświadczeń - pokój nr 13,  tel.52 355 53 97,
e-mail: rewitalizacja@inowroclaw.pl
www.rewitalizacja.inowroclaw.pl