Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę

Kontakt z nami

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33
88-100 Inowrocław

Pełnomocnik ds. rewitalizacji - pokój nr 38, tel. 52 35 55 319,
Zespół ds. rewitalizacji - pokój nr 2,  tel. 52 355 53 29, 52 355 53 84

e-mail: rewitalizacja@inowroclaw.pl
www.rewitalizacja.inowroclaw.pl