Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę

Informacja dotycząca ustawy o rewitalizacji oraz zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Dnia 18 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), która upoważniła radę gminy do ...
więcej

Masz pomysł - zgłoś Swój projekt

Zapraszamy do składania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Projekty można zgłosić (opisać) na specjalnym formularzu, który należy przesłać w terminie do dnia 10 marca 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@inowroclaw.pl lub bezpośrednio do Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, 88-100 Inowrocław, pokój nr 2.Należy pamiętać, ...
więcej

Spotkanie z mieszkańcami obszarów

Pogłębione konsultacje społeczne prowadzone były dla mieszkańców wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji i odbyły się:- Śródmieście – 25 stycznia 2017 r. o godzinie 16.30, Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha przy ul. Toruńskiej 46-48,- Mątwy –  26 stycznia 2017 r. o godzinie 17.00, Restauracja AS, ...
więcej

Spotkanie konsultacyjne

23 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ul. Jana Kilińskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie Inowrocławia. Przedmiotem spotkania był pierwszy etap partycypacji społecznej:przedstawienie wyznaczonego obszaru rewitalizacji,przekazanie wiedzy z zakresu procesów rewitalizacyjnych ...
więcej

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji M

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIAo przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta InowrocławiaPrezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia.Konsultacje prowadzone będą od dnia 15 września 2017 ...
więcej