Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Projekty

Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – I etap

Poznańska 367_4_fot.W.Bujak
Miasto Inowrocław w listopadzie 2019 r. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – I etap”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ...
więcej

Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego

W listopadzie 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla...
więcej

Odnowa części wpólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu - III etap

Dworcowa 48 _1_UM
We wrześniu 2020 r. Gmina Miasto Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – III etap”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje ...
więcej

Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – II etap

Dworcowa 44_1_fot.W.Bujak
Gmina Miasto Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – II etap”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu ...
więcej

Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne

W grudniu 2020 r. Miasto Inowrocław złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie ...
więcej