Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego

W listopadzie 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

Projekt obejmuje: adaptację pomieszczeń przy ul. Słonecznej 20 na punkt konsultacyjny wraz z modernizacją wejścia do budynku i otoczenia (m.in. ogródek edukacyjny) oraz przebudowę ulicy Słonecznej.

Planowane dofinasowanie z UE: 1 177 211,93 zł.

18 września 2020 r. rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Słonecznej.

23 września 2020 r. ogłoszono przetarg na remont pomieszczeń i ich adaptację na punkt konsultacyjny.
Umowa została podpisana 29 września 2020 r. dla projektu pn. "Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa