Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Co już zrobiliśmy ? LPR 2008 – 2015

W perspektywie finansowej 2007-2013, na wytypowanych obszarach kryzysowych w Inowrocławiu zrealizowano w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocław na lata 2008-2015 następujące projekty.

Centrum Sztuki – adaptacja kamienicy w centrum miasta

Projekt obejmował kompleksowy remont zabytkowej kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22. Budynek został przystosowany na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury (byłego IDK). W oficynie bocznej przeprowadzono adaptację parteru na ekspozycję archeologiczną. Na pierwszym piętrze powstała sala terapeutyczna, natomiast na wyższych kondygnacjach znajdują się sale do zajęć plastycznych itp.

 • Koszty kwalifikowane: 2 606 403,08 zł
 • Wkład własny kosztów kwalifikowanej: 781 920,93 zł
 • Dofinansowanie z EFRR - 70% kosztów kwalifikowanych: 1 824 482,15 zł.
Centrum Sztuki 1
Centrum Sztuki 2
Centrum Sztuki 3
Centrum Sztuki 4
Centrum Sztuki 5
Centrum Sztuki 6

Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu

Przeprowadzono kompleksowy remont pomieszczeń po Muzeum im. Jana Kasprowicza i remont budynku Teatru Miejskiego na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury (byłego IDK). Powstała wystawa nawiązująca do klimatu kopalni soli i specyfiki Inowrocławia „Miasta na Soli" oraz Instytut Prymasa Józefa Glempa i sala wystawowa.

 • Koszty kwalifikowane: 2 975 393,54 zł
 • Wkład własny kosztów kwalifikowanej: 892 618,07 zł
 • Dofinansowanie z EFRR - 70% kosztów kwalifikowanych: 2 082 775,47 zł.
 • Termin realizacji: 2008 - 2011
Adaptacja pomieszczeń Muzeum 1
Adaptacja pomieszczeń Muzeum 2
Adaptacja pomieszczeń Muzeum 3
Adaptacja pomieszczeń Muzeum 4
Adaptacja pomieszczeń Muzeum 5
Adaptacja pomieszczeń Muzeum 6

Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na płycie Rynku, Placu Klasztornym, Skwerze Leona Wyczółkowskiego i Obrońców Inowrocławia. Projekt zakładał również przebudowę ulic: Wałowej, Św. Ducha, Królowej Jadwigi, Jana Kilińskiego.

 • Koszty kwalifikowane: 10 890 428,38 zł
 • Wkład własny kosztów kwalifikowanej: 3 267 128,52 zł
 • Dofinansowanie z EFRR - 70% kosztów kwalifikowanych: 7 623 299,86 zł.
 • Termin realizacji: 2007 - 2012
Poprawa atrakcyjności turystycznej 1
Poprawa atrakcyjności turystycznej 2
Poprawa atrakcyjności turystycznej 3
Poprawa atrakcyjności turystycznej 4
Poprawa atrakcyjności turystycznej 5
Poprawa atrakcyjności turystycznej 6
Poprawa atrakcyjności turystycznej 7
Poprawa atrakcyjności turystycznej 8
Poprawa atrakcyjności turystycznej 10
Poprawa atrakcyjności turystycznej 11
Poprawa atrakcyjności turystycznej 12

Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców

W pomieszczeniach zajmowanych niegdyś przez Powiatowy Urząd Pracy, przekazanych Miastu, powstały tymczasowe pomieszczenia lokalowe dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz został utworzony Klub Integracji Społecznej.

 • Koszty kwalifikowane: 2 908 009,11 zł
 • Wkład własny kosztów kwalifikowanej: 872 402,74 zł
 • Dofinansowanie z EFRR - 70% kosztów kwalifikowanych: 2 035 606,37 zł.
 • Termin realizacji: 2009 - 2011
Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców 1
Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców 2
Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców 3

Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Projekt zakładał utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku przy ulicy Św. Ducha 90, w którym prowadzone są działania na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo. Osoby te mają mozliwość uzyskania pomocy w załatwianiu spraw życia codziennego oraz aktywnego spędzania czasu. W ramach terapii zajęciowej stosowane są indywidualne techniki pomocy. Przebudowane zostały także ulice w sąsiedztwie budynku objętego projektem.

 • Koszty kwalifikowane: 2 427 017,08 zł
 • Wkład własny kosztów kwalifikowanych: 728 105,13 zł
 • Dofinansowanie z EFRR - 70% kosztów kwalifikowanych: 1 698 911,95 zł.
 • Termin realizacji: 2007 – 2011
Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie 1
Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie 2
Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie 3

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie w Inowrocławiu

Projekt zakładał budowę placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, modernizację boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 16 wraz z przebudową drogi dojazdowej do szkoły.

 • Koszty kwalifikowane: 1 015 967,47 zł
 • Wkład własny kosztów kwalifikowanych: 304 790,24 zł
 • Dofinansowanie z EFRR -70% kosztów kwalifikowanych: 711 177,23 zł.
 • Termin realizacji: 2009 - 2011
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport 1
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport 2
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport 3

Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i ul. Magazynowej

Projekt obejmował montaż kamery, budowę oświetlenia w ciągu ul. Pakoskiej wraz z wykonaniem oświetlenia na kładce pakoskiej, stworzenie małego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców.

 • Koszty kwalifikowane: 229 314,43 zł
 • Wkład własny kosztów kwalifikowanych: 68 794,33 zł
 • Dofinansowanie z EFRR - 70% kosztów kwalifikowanych: 160 520,10 zł.
 • Termin realizacji: 2008 - 2011
Poprawa systemu bezpieczeństwa 1
Poprawa systemu bezpieczeństwa 2
Poprawa systemu bezpieczeństwa 3