Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

LPR wpisany do wykazu programów rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i  został wpisany na listę Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Uchwała Nr 43/2061/18 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018r.).

Pozytywna ocena programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego