Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Zaktualizowany LPR przyjęty przez Radę Miejską Inowrocławia

23 września 2019 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Uchwałę Nr XIV/143/2019 zmieniającą uchwałę sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022