Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie Inowrocławia

Spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie Inowrocławia
Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie naszego miasta. Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych instytucji do wspólnego działania i budowania programu rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia.

Przedmiotem spotkania jest pierwszy etap partycypacji społecznej:
  • przedstawienie mieszkańcom Inowrocławia wyznaczonego obszaru rewitalizacji,
  • przekazanie wiedzy z zakresu procesów rewitalizacyjnych pozwalającej zrozumieć ideę przedsięwzięcia oraz zasady i podstawy prawne funkcjonujące w jej ramach.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w środę, 23 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ul. Jana Kilińskiego.

Prezentacja ze spotkania