Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

23 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ul. Jana Kilińskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie Inowrocławia.

Przedmiotem spotkania był pierwszy etap partycypacji społecznej:

  • przedstawienie wyznaczonego obszaru rewitalizacji,
  • przekazanie wiedzy z zakresu procesów rewitalizacyjnych pozwalającej zrozumieć ideę przedsięwzięcia oraz zasady i podstawy prawne funkcjonujące w jej ramach.

 

Prezentacja ze spotkania

 

W późniejszym terminie odbędą się pogłębione konsultacje społeczne dla mieszkańców wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Ich celem jest dalsze rozwijanie dialogu i współpracy z mieszkańcami wyznaczonych obszarów poprzez zbieranie propozycji planowanych przedsięwzięć, przeciwdziałających negatywnym zjawiskom społecznym występującym na tych obszarach i ich wykorzystaniu przy podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji odpowiednich działań oraz opinii nt. zgłoszonych przez mieszkańców projektów.


OBSZAR I - ŚRÓDMIEŚCIE

OBSZAR I - ŚRÓDMIEŚCIE


OBSZAR II - MĄTWY MIESZKALNE

OBSZAR II - MĄTWY MIESZKALNE